Tegnestuen med det personlige arrangement

”Det at udføre et projekt er langt mere end, at trække nogle streger på tegnepapiret”
– Ole Fabricius

Efter at have opnået god erfaring som ansat, besluttede jeg i 1989 at oprette egen tegnestue.

Tegnestuen har fra begyndelse haft mange spændende opgaver. Det samarbejde som blev påbegyndt i tegnestuens første år med de lokale boligforeninger og erhvervslivet har gennem årene udviklet sig til nye store som små opgaver.

Tegnestuen har altid arbejdet mest i lokalområdet.

I de senere år har jeg også været bygherrer samt deres advokater behjælpelig med afklaring af byggeskader. Desuden er jeg syn- og skønsmand udmeldt af Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg.

Tegnestuen varetager med lige stor interesse nybyggeri som ombygningsopgaver. Arkitektonisk arbejdes der ud fra det klare og det enkle, tilpasset de omgivelser hvor byggeriet skal udføres.

Bygherrens egne ideer og krav til indretning og arbejdsfunktioner skal indarbejdes i form og figuer, således at det færdige resultat fremstår som et smukt og spændende og funktionelt bygværk.
Tegnestuens arbejde spænder således meget vidt fra idegrundlag over byggeprogram til projektering, udbud i licitation, styring af byggeriet indtil det kan afleveres til den aftalte tid, kvalitet og pris.

Drift- og vedligeholdelsesplaner for det færdige byggeri kan udarbejdes, således at bygherren kan grundlag udarbejde et vedligeholdelsesbudget og dermed kende sine fremtidige udgifter.

Det er det personlige arrangement i hver eneste opgave der sikrer et så godt resultat som muligt